ખોડલધામ ટ્રસ્ટ કોર્નર
ક્રમ.
સભ્ય નુ નામ
હોદ્દો
૦૧.
શ્રી નરેશભાઈ રવજીભાઈ પટેલ
ચેરમેનશ્રી/ પ્રમુખશ્રી
૦૨.
શ્રી તુષારભાઈ પરસોતમભાઈ લુણાગરીયા
ઉપ પ્રમુખશ્રી
૦૩.
શ્રી જયંતીલાલભાઈ સવજીભાઈ વસોયા
માનદ મંત્રીશ્રી
૦૪.
શ્રી પ્રણયભાઈ સી. વિરાણી
સહ મંત્રીશ્રી
૦૫.
શ્રી રજનીકાંતભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ
સહ મંત્રીશ્રી
૦૬.
શ્રી ચિરાગભાઈ ખોડીદાસભાઈ સિયાણી
ખજાનચીશ્રી
૦૭.
શ્રી વૃંદાવનભાઇ ગોવીન્દભાઈ અકબરી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૦૮.
શ્રી વસંતભાઈ હરિભાઈ ગજેરા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૦૯.
શ્રી હંસરાજભાઈ ઘુસાભાઈ ગજેરા
   
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૦.
શ્રી દિનેશભાઈ ધીરુભાઈ કુંભાણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૧.
શ્રી રમેશભાઈ વિરજીભાઈ ટીલાળા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૨.
શ્રી હર્ષદભાઈ પોપટભાઈ માલાણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૩.
શ્રી શૈલેશભાઈ તેજાભાઈ અકબરી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૪.
શ્રી કુમનભાઈ બચુભાઈ વરસણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૫.
શ્રી બકુલભાઈ શામજીભાઈ સોરઠીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૬.
શ્રી પરેશભાઈ મનજીભાઈ ગજેરા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૭.
શ્રી રમેશભાઈ ઝવેરભાઈ મેંદપરા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૮.
શ્રી પ્રવીણભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટીશ્રી
૧૯.
શ્રી ભોવાનભાઈ પરસોતમભાઈ રંગાણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૦.
શ્રી વશરામભાઈ જીવાભાઈ ચોવટીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૧.
શ્રી ડો. ગીરીશકુમાર કરમશીભાઈ ગજેરા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૨.
શ્રી રવજીભાઈ પોપટભાઈ વસાણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૩.
શ્રી ભગવાનજીભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૪.
પદ્મશ્રી કરશનભાઈ પટેલ
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૫.
શ્રી છગનભાઈ એમ. બુસા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૬.
શ્રી વલ્લભભાઈ એમ. સતણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૭.
શ્રી રમણીકભાઈ બી. હિરપરા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૮.
શ્રી હંસરાજભાઈ એ. ગોંડલીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૨૯.
શ્રી લવજીભાઈ ડુંગરભાઈ ડાલીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૦.
શ્રી પોપટભાઈ ભાલાળા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૧.
શ્રી તુલશીભાઈ તંતી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૨.
શ્રી શૈલેશભાઈ શંભુભાઈ હીરપરા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૩.
શ્રી જીતુભાઈ બાવાભાઈ સિયાણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૪.
શ્રી શિવલાલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ બારસીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૫.
શ્રી હરેશભાઈ બાબુભાઈ પારસાણા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૬.
શ્રી જી.એલ. રામાણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૭.
શ્રી પ્રેમજીભાઈ ગોવાભાઈ ડોબરિયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૮.
શ્રી વશરામભાઈ.ડી.પટેલ
ટ્રસ્ટીશ્રી
૩૯.
શ્રી દિનેશભાઈ વિઠ્ઠલદાસભાઈ કાનાણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૦.
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ રવજીભાઈ ભાલાળા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૧.
શ્રી ભચુભાઈ ધરમશીભાઈ અરેઠીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૨.
શ્રી અંબાવીભાઈ ધરમશીભાઈ વાવિયા (પટેલ)
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૩.
શ્રી ગોપાલભાઈ અરજણભાઈ રૂપાપરા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૪.
શ્રી નરોતમભાઈ ભુરાભાઈ પરસાણા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૫.
શ્રી વાલજીભાઈ દેવસીભાઈ પરસાણા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૬.
શ્રી જગજીવનભાઈ આર. સખીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૭.
શ્રી ચીમનભાઈ એન. હાપાણી
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૮.
શ્રી રાજેશભાઈ બી. પરસાણા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૪૯.
શ્રી ઝવેરભાઈ બુધેલીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૫૦.
શ્રી બાબુભાઈ અસલાલીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૫૧.
શ્રી વસંતભાઈ બી. મોવલીયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૫૨.
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ સુરેશભાઈ તરપદા
ટ્રસ્ટીશ્રી
૫૩.
શ્રી શર્મીલાબેન લખનભાઈ બાંભણિયા
ટ્રસ્ટીશ્રી
અમને સૂચન કરો